Nastao je novi objekt na Opinianu!
 
Mojeime je kreator ovog objekta! Pljesak molim!
 
alguna je kreator ovog objekta! Pljesak molim!
 
Eddie je kreator ovog objekta! Pljesak molim!
 
Eddie je kreator ovog objekta! Pljesak molim!
 
Balky79 je kreator ovog objekta! Pljesak molim!
sljedeće