U ukusima...
Ovaj objekt se trenutno ne nalazi u niti jednom ukusu.
Probaj ga dodati u svoj ukus!
Ocjene

opći dojam

Nema ocjena
Nema ocjena

ambijent

dodaj ovu kat. za ocjenjivanje

brzina

dodaj ovu kat. za ocjenjivanje

gostoljubivost

dodaj ovu kat. za ocjenjivanje

jeftinost

dodaj ovu kat. za ocjenjivanje

okus

dodaj ovu kat. za ocjenjivanje

usluga

dodaj ovu kat. za ocjenjivanje
Ovaj objekt možete također ocijeniti i kroz neke dodatne kategorije ocjenjivanja kao što su jakost, kaloričnost, osposobljenost, ...

Kill Grill

Dodajte sliku objekta pretraživanjem Googlea, Picasse ili dodajte vlastitu!
 
Nema video isječaka. Budi prvi koji će ih dodati!
Dodajte video isječak pretraživanjem YouTubea!
 
Filter:
Dodajte atribute objekta i opišite ga kroz njegove važne karakteristike (visina, težina, ...).
 
Mišljenja i komentari
Filter:
 
Zmay još nema ocjenu za ovaj objekt, no kaže:

Užas. Strava. naručili čevape, ražnjiće i pomfrit. lepinja osušena (ne pečena), čevapi bez okusa, pomrift polusirov, ražjići isto koma. Jedino je lik valjao tu. A sve to smo platili 81kn

Eto, izbjegavajte Kill Grill

Komentari (0) · Hrvatski, Croatia ·
komentiraj ovo mišljenje...
1