UVJETI I PRAVILA KORIŠTENJA OPINIANA

Uvjeti korištenja

1. Uvod

Stranica www.opinian.com (u daljnjem tekstu: Opinian.com) u vlasništvu je tvrtke Opinian, obrta za promidžbu i istraživanje tržišta (u daljnjem tekstu: Opinian). Za vrijeme korištenja Opinian.com stranice, primjenjuju se ovdje navedena Pravila i uvjeti korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni. Opinian.com zadržava pravo promjene ovih Pravila i uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave. U slučaju nevaljalosti nekih odredbi ovih Pravila i uvjeta korištenja, to ne povlači za sobom nevaljalost cjelokupnih Pravila i uvjeta korištenja.

2. Način uporabe Opinian.com

Opinian.com je društvena internet stranica koja omogućuje svojim korisnicima da kreiraju profile objekata s ciljem da ih oni i drugi korisnici ocjenjuju, dijele mišljenja o njima te dodavaju audio, video i druge sadržaje vezane uz njih. Opinian.com će organizirati i prikazivati materijale dodane od strane trećih osoba. Objekt može predstavljati bilo kakvu stvar ili pojavu iz svijeta koji nas okružuje. Korisnici također kreiraju svoj profil koji sadrži osnovne podatke o njima i listu nekih aktivnosti koje obavljaju na Opinian.com.

Usluge Opinian.com služe isključivo za osobnu, nekomercijalnu uporabu korisnicima osim onim korisnicima koji sklope poseban ugovor s Opinianom.

Oglasi koji se mogu pojaviti na Opinian.com oglasi su oglašivača kojima će Opinian.com dopustiti oglašavanje. Informacije iz navedenih oglasa bit će dostupne korisnicima na Opinian.com ili na drugim internet stranicama povezanim s oglašivačima ili Opinian.com. Komercijalno oglašavanje ili slični sadržaji bit će maknuti iz profila objekta ili profila korisnika bez prethodnog upozorenja te mogu rezultirati ukidanjem korisničkih prava. Bez obzira na sadržaj koji ste dodali na Opinian.com, slažete se da Opinian može dopustiti oglašavanje bilo kakve prirode na Opinian.com uz sadržaj koji ste vi dodali i odričete se bilo kakvog prava da se protivite takvom oglašavanju. Nadalje, slažete se da nećete svojim aktivnostima pokušati narušiti, umanjiti ili utjecati na takvo oglašavanje.

Zabranjeno je svako nezakonito i/ili neovlašteno korištenje Opinian.com, a posebno prikupljanje korisničkih podataka i/ili e-mail adresa korisnika na bilo koji način, a u svrhu njihovog neovlaštenog i/ili nezakonitog korištenja. Za svako nezakonito ili neovlašteno korištenje stranice Opinian.com, Opinian.com će poduzeti odgovarajuće zakonom dopuštene mjere.

3. Korisnički računi

Osobni račun služi vašoj osobnoj, nekomercijalnoj upotrebi, i možete ga koristiti da objavljujete recenzije, ocjene i ostale sadržaje. Nadamo se da ćete dati potpune i točne podatke o sebi kako bi vaša vjerodostojnost na Opinian.com bila veća, iako vam je dopušteno dati podatke koji vas osobno ne identificiraju. Međutim, nije vam dopušteno da se lažno predstavljate i dajete e-mail adresu koja nije vaša ili da kreirate nekoliko osobnih računa.

Poslovni račun služi predstavnicima tvrtki koje se spominju na stranici. Da biste izradili poslovni račun, morate biti ovlašteni predstavnik tvrtke i priložiti potpune i točne podatke o sebi i poslovanju koje predstavljate. Nije vam dopušteno dati tuđu e-mail adresu ili kreirati više poslovnih računa za istu tvrtku.

4. Sadržaji i dodavanje korisničkih sadržaja

Opinian.com nije odgovoran za sadržaj koji vi objavljujete. Korisnici Opinian.com su suglasni da će pažljivo birati informacije koje objavljuju i daju na uvid drugim korisnicima Opinian.com. Svaki korisnik je samostalno odgovoran za sadržaj koji postavlja na Opinian.com i ako krši neke od odredbi ovih Uvjeta korištenja ili neke od važećih zakonskih propisa, može za to snositi zakonsku i drugu odgovornost.

Bilo kakav materijal (koji priložite vi ili netko drugi) Opinian.com nije odobrio, pregledao niti potvrdio. Opinian.com zadržava pravo uklanjanja materijala, bez prethodne obavijesti i u potpunoj tajnosti podataka, ako postoji mogućnost da:

4.1 klevećete, zlostavljate, prijetite, uhodite ili na koji drugi način kršite prava drugih korisnika ili trećih osoba;

4.2 objavljujete, širite ili prosljeđujete opscene, nepristojne sadržaje, eksplicitno nasilje ili maltretiranje, golotinju, seksualno eksplicitne ili druge neprikladne sadržaje;

4.3 objavljujete ili šaljete datoteke koje sadrže viruse, oštećene datoteke i slične softvere ili programe koji mogu naštetiti radu Opinian.com i/ili računalnom sustavu treće osobe i/ili mreže;

4.4 povrijedite autorska prava, zaštitne žigove i druge primjenjive hrvatske ili međunarodne zakone ili prava intelektualnog vlasništva Opinian.com i trećih osoba;

4.5 objavljujete sadržaj s marketinškim ili promotivnim materijalom kojemu je cilj poslovna suradnja;

4.6 objavljujete neželjene (spam) ključne riječi u bilo koji dio Opinian.com (oznake, nazivi objekata, drugi korisnički sadržaji) da bi utjecali na rezultate pretraživanja.

Unatoč ovim ograničenjima, moglo bi se dogoditi da informacije dane od strane korisnika Opinian.com sadržavaju netočne, neprikladne, uvredljive ili seksualno eksplicitne materijale, proizvode ili usluge, za koje se Opinian.com, do maksimalne zakonom dopuštene mjere, izuzima od bilo kakve odgovornosti s tog naslova.

Molimo Vas da nam se obratite i obavijestite o svakom takvom korištenju stranica Opinian.com (report@opinian.com).

5. Ostale zabrane

Strogo je zabranjeno da:

1. primijenite obrnuti inženjering na bilo koji dio stranice;

2. koristite robote, pauke, aplikacije za pretraživanje ili druge automatizirane aplikacije i procese da biste pristupili, dohvatili, indeksirali ili skinuli sadržaj Opinian.com stranice;

3. pristupate, dohvaćate ili indeksirate Opinian.com u svrhu izrade baze podataka recenzija, ocjena i drugog sadržaja – podaci kojima pristupate pomoću Opinian API (Application Program Interface) ne smiju se pohranjivati.

6. Zaštitni žigovi

Zaštitni žigovi, imena, logoi i uslužni žigovi (skupno "zaštitni žigovi") objavljeni na ovoj internet stranici su registrirani i neregistrirani zaštitni žigovi Opiniana. Ništa što ova stranica sadrži ne podrazumijeva dozvolu ili pravo na korištenje ijednog zaštitnog žiga bez prethodnog pismenog dopuštenja Opiniana.

7. Uporaba i zaštita podataka

Pri korištenju Opinian.com, preuzimate odgovornost za podatke koje dajete. Strogo je zabranjena zlouporaba tuđeg identiteta na bilo koji način, lažno predstavljanje koje bi moglo dovesti do povrede bilo kojeg prava treće osobe ili korištenje Opinian.com osobama mlađim od 14 godina starosti.

Opinian.com čini sve kako bi zaštitila privatnost osobnih podataka korisnika u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka, te će oni biti korišteni samo u svrhu koja je u skladu s ovim Pravilima i uvjetima korištenja. Korištenjem Opinian.com suglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresirani, sukladno ovim Pravilima i uvjetima korištenja.

Opinian.com se obvezuje da neće dati na uvid Vaše osobne podatke bilo kojoj trećoj osobi, a kojoj ti osobni podaci nisu namijenjeni, osim u slučaju kada je to nužno kako bi Opinian.com ispunila zakonske obveze ili obveze koje pred nju stave ovlaštena tijela, kako bi postupio u skladu s ovim Pravilima i uvjetima korištenja ili zaštitio svoja prava ili kako bi zaštitio sigurnost i prava javnosti ili drugih korisnika, a koja bi mogla biti povrijeđena ili narušena. Opinian.com zadržava pravo proslijediti osobne podatke eventualnom pravnom slijedniku ili pravnoj osobi na koju bi prenio sva svoja prava i obveze.

Opinian.com poduzima sve što je u njegovoj mogućnosti kako bi zaštitila korisničke račune. Pristup korisničkim podacima dostupan je samo onim zaposlenicima i korisnicima Opinian.com kojima je to nužno kako bi mogli obavljati svoje zadatke vezane uz Opinian.com. Korisnički računi korisnika Opinian.com zaštićeni su zaporkama koje kreiraju sami korisnici, a koje su šifrirano zapisane u bazi podataka. Opinian.com poduzima sve razumne mjere za zaštitu korisničkih podataka pohranjenih u njegovim bazama. Izvan svega navedenog, Opinian.com ne može jamčiti sigurnost korisničkih podataka, a koja bi mogla biti ugrožena uslijed neovlaštenog pristupa ili uporabe od strane trećih, problema sa sustavom i/ili sličnih faktora koji bi u bilo koje vrijeme mogli ugroziti sigurnost korisničkih podataka, a na koje Opinian.com nije mogla utjecati.

8. Zaštita autorskih prava

Podaci na Opinian.com zaštićeni su Zakonom o autorskom pravu. Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilima i uvjetima korištenja. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prijepisom, distribuiranjem podataka bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu te podliježete zakonskim sankcijama. Opinian.com se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava korisnika Opinian.com.

Navedena autorska prava uključuju ili mogu uključivati tekstove i bilo kakvo njihovo oblikovanje, slikovne sadržaje i bilo koje druge grafičke prikaze. Korisnicima i trećim osobama autorske je materijale, zaštićene žigove ili bilo koje drugo intelektualno vlasništvo zabranjeno postavljati, mijenjati ili reproducirati na bilo koji način, a bez prethodno pribavljene pisane i izričite suglasnosti nositelja nekog od tih prava. Opinian.com će, po dostavi vjerodostojnih podataka o povredi od strane nositelja prava ili njegovog zakonskog zastupnika, ukinuti članstvo svakom korisniku koji opetovano povređuje tuđa autorska prava.

Ne ograničavajući se na navedeno, svatko tko vjeruje da mu je na Opinian.com njegovo zaštićeno pravo kopirano ili upotrijebljeno na drugi način koji povređuje dotično zaštićeno pravo, dužan je stranici Opinian.com dostaviti opis autorskog djela za koje tvrdi da je povrijeđeno, bilo kakav valjan dokaz da ima pravo raspolagati autorskim djelom, bilo kao njegov autor ili opunomoćenik autora, opis lokacije na Opinian.com gdje se dotično autorsko djelo nalazi, te kontakt podatke. Opinian.com i Opinian će u najkraćem mogućem roku poduzeti sve odgovarajuće i moguće korake kako bi se obustavilo ili spriječilo daljnje kršenje Vaših autorskih prava.

Postavljanjem Materijala (uključivo tekstova, datoteka, slika, fotografija, video klipova, zvukova, glazbenih djela, drugih autorskih djela ili bilo kakvih drugih materijala na Opinian.com) zadržavate autorska prava na Materijalima te zadržavate pravo da koristite Materijale na način na koji to želite. Vašim postavljanjem Materijala na Opinian.com, Opinian.com ne stječe autorska prava na njih, već postavljanjem Materijala na Opinian.com dajete ograničeno pravo Opinian.com za korištenje, preradu, javno izvođenje, objavu, reprodukciju i distribuciju Materijala na Opinian.com. Bez ovakvog Vašeg dopuštenja, Opinian.com ne bi bila u mogućnosti pružati usluge za koje je namijenjena i svrhu radi koje postoji. Opinian.com ovime ne stječe pravo da prodaje ili distribuira Materijal izvan Opinian.com. Dopuštenje koje dajete Opinian.com ograničena je i oslobođena bilo kakve naknade. Ovdje opisano pravo stranice Opinian.com prestat će nakon što zatražite uklanjanje i, susljedno, nakon što Opinian ukloni Materijal s Opinian.com.

Opinian.com se ne obvezuje pohranjivati ili vam dati na uvid kopiju vašeg sadržaja, niti jamči povjerljivost što se tiče vašeg sadržaja.

Suglasni ste da pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jamčite da: (1) ste nositelj intelektualnog vlasništva na Materijalu koji postavljate na Opinian.com; (2) da Vaše postavljanje Materijala na Opinian.com ne vrijeđa ugovorna, autorska ili druga prava intelektualnog vlasništva ili bilo koja druga prava trećih osoba; (3) ćete podmiriti bilo kakvu štetu ili naknadu, a koji bi mogli proizaći s osnova Vaše zlouporabe ovdje navedenih prava trećih osoba.

9. Isključenje iz uporabe, naknada štete

Opinian.com zadržava pravo da iz daljnje uporabe stranica isključi onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uvjete korištenja, na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava drugih korisnika. Isto tako, zadržava pravo da iz daljnje uporabe stranica isključi onog korisnika koji zlouporabljuje objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi Opinian.com. U slučaju isključenja s Opinian.com, Opinian zadržava pravo i dalje koristiti materijal koji ste postavili na Opinian.com. Opinian.com, uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.

10. Jamstvo

Opinian.com ne jamči:

 • točnost, potpunost i istinitost sadržaja koji korisnici unesu na stranice Opinian.com,
 • da na stranicama neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku,
 • da će treća strana legalno koristiti stranice Opinian.com cijelo vrijeme.

11. Odgovornost

Opinian.com se, do maksimalne zakonom dopuštene mjere, izuzima od bilo kakve odgovornosti zbog štete, gubitka ili ozljede koji mogu nastati neposredno ili posredno zbog:

 • korištenja stranice Opinian.com,
 • korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranice Opinian.com,
 • informacija na stranici Opinian.com,
 • postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na stranici Opinian.com,
 • uporabe, nemogućnosti uporabe ili zlouporabe bilo koje od gore navedenih stranica.

Opinian.com ne može snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s Opinian.com, niti podupiranja takvih stranica od strane Opinian.com. Opinian.com može sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću Opinian.com na taj način.

Opinian.com povremeno može biti nedostupna radi različitih tehničkih poteškoća.

Opinian.com nije odgovorna za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv korisnika baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva.

Korištenjem Opinian.com sadržaja kao što su grupe, poruke, slike, i sl. dobrovoljno i javno objavljujete informacije koje time trećima postaju dostupne i koje treći mogu koristiti u komunikaciji s Vama. Suglasni ste da ste korištenjem Opinian.com odgovorni za interakciju s ostalim korisnicima Opinian.com. Opinian.com zadržava pravo, ali nema obavezu da nadgleda rasprave između Vas i drugih korisnika.

12. Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala odgovoran je nadležni sud u Zagrebu, Hrvatska.

Opinian zadržava pravo izmjene sadržaja na internet stranici Opinian.com bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Isto tako, Opinian može u bilo kojem trenutku promijeniti ili dopuniti ove, trenutno važeće, Uvjete korištenja i zamijeniti ih novima. Opinian se obvezuje o takvoj promjeni obavijestiti sve postojeće korisnike Opinian.com, pisanim putem (e-pošta) ili objavom na internet stranicama Opinian.com.

Korištenjem Opinian.com korisnik potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uvjetima korištenja Opinian.com i da ih u cijelosti prihvaća.

U Zagrebu, Hrvatska, svibanj 2009.
Opinian, obrt za promidžbu i istraživanje tržišta

Pravila korištenja stranice

 

Opinian je mrežna zajednica koja svojim posjetiteljima omogućuje pronalaženje i dijeljenje mišljenja o širokom spektru tema. Kako bismo potaknuli razvoj korisne i dobronamjerne izmjene ideja i mišljenja, osmislili smo nekoliko logičnih, zdravorazumskih pravila. Sljedeći postupci nisu dopušteni:

 1. Varanje. Ovo pravilo podrazumijeva kreiranje više od jednog korisničkog računa, pokušaje umjetnog dizanja ocjene ili poretka pojedinog objekta, pokušaje umjetnog povećavanja broja glasova vezanih uz vaše kritike ili svako ponašanje kojemu je cilj manipulirati ocjenjivanjem, poretkom ili rezultatom.
 2. Izrazito loša kvaliteta.  Molimo vas da pišete mišljenja koja su barem neke minimalne kvalitete. Jedna ili dvije riječi u mišljenju ne služe nikome.
 3. Govor mržnje.  Govor mržnje na temelju rasne pripadnosti, spolne orijentacije, dobi ili tjelesnog hendikepa neće biti toleriran.
 4. Prijetnje i uznemiravanje.  Prijetnje, ugrožavajuće ponašanje i uznemiravanje drugih korisnika Opiniana nije dopušteno. Razilaženje mišljenja je jedna stvar, ali molimo vas da budete uljudni.
 5. Plagiranje.  Kopiranje i lijepljenje recenzija iz drugih izvora strogo je zabranjeno. Vaše recenzije moraju biti originalne.
 6. Izrazito bogohuljenje.  Ovo uključuje sadržaj recenzija, komentara i ostalog.
 7. Objavljivanje izvan teme.  Objavljivanje komentara koji nemaju nikakve veze s objektom koji se ocjenjuje. Ovo se pravilo odnosi i na ocjenjivanje objekata o kojima nemate osobnog iskustva (npr. "Tko je ovo?"), i objavljivanje lažnih kritika proizvoda i usluga.
 8. Neželjene poruke i ostali sadržaji.  Ovo uključuje slanje poruka s neželjenim reklamnim sadržajem, opetovano objavljivanje iste kritike za više različitih objekata, i objavljivanje reklama trivijalnog sadržaja (npr. "posjetite moju odličnu stranicu na www.nekastranica.com")
 9. Pozivi na djelovanje. (npr. zahtijevanje od korisnika da daju nisku ocjenu nekom objektu, bojkotiraju trgovinu itd.)
 10. Omalovažavanje određenih zaposlenika prilikom ocjenjivanja tvrtki, ili otkrivanje osobnih podataka, naprimjer e-adresa, telefonskih brojeva, adresa i ostalog.
 11. Raspravljanje o prošlim, tekućim ili mogućim pravnim postupcima i tužbama tvrtki.
 12. Posljedice u skladu s postupcima.  Svako obmanjujuće, omalovažavajuće i prijeteće ponašanje nije dopušteno i može rezultirati sankcijama poput gubitka prava objavljivanja.
 13. Poslovno oglašavanje na krivom mjestu  Nije dozvoljeno poslovnim subjetima da pišu vijesti, oglase i slično u odjeljku mišljenja na stranici njihovog objekta. Prisvojite objekt i pišite vijesti sa Opinian poslovnih stranica.

Ako uočite ikakvo kršenje pravila korištenja naše stranice, molimo da kliknete na link za prijavljivanje na svakoj stranici objekta ili podnožju kritike, ili nam pišite na report@opinian.com.

Nažalost, nismo u mogućnosti svakome pojedinačno objasniti zašto je određena objava uklonjena. Također, ne možemo jamčiti slanje upozorenja u slučaju da izgubite pravo korištenja stranice.

Ukratko, postupajte u skladu sa zdravim razumom i unaprijedite Opinian svojim djelovanjem.